БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) album sales

БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) sold over 200,000 albums. The best-selling album by БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) is ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ, which sold over 200,000 copies .

БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) albums ranked by sales

БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) total sales by country

CountrySalesAlbums counted
Russia 200,000 1
Russia
Sales: 200,000
Albums counted: 1

БЛЕСТЯЩИЕ (BLESTYASHCHIYE) detailed sales by country

CountryAlbumSalesCertification / source
Russia ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ 200,000
Russia
Album: ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ
Sales: 200,000
Certification / source: