ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ by DITIKES SINIKIES (ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ) sales and awards

ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ by DITIKES SINIKIES (ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ) has sold 25,000 copies in Grecce.

SALES RANKINGS

ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ certifications and sales

Country / region Sales Certification / source Certification date / sales as of
Grecce 25,000 1x Gold
Grecce
Sales: 25,000
Certification / note: 1x Gold
Certification Date / sales as of:
Total sales 25,000 (in 1 country)
Total
Sales: 25,000
(in 1 country)